PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2017

Tlačová správa

VS SK 2016 na aktuality

Bratislava, 15. júna 2017 – Skupina Atoz Marketing na slávnostnom galavečere vyhlásila výsledky šiesteho ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, ktorý oceňuje novinky a inovácie na slovenskom trhu rýchloobrátkového tovaru. O titul tento rok usilovalo 73 nominovaných výrobkov. Slovenskí spotrebitelia vybrali svojich víťazov v rekordných 24 kategóriách.

Do programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2017 mohli výrobcovia a distribútori prihlásiť novinky a inovácie z oblasti rýchloobrátkového tovaru, s výnimkou tabakových výrobkov, ktoré boli na slovenský trh uvedené od januára 2016 do konca mája 2017.

Tento ročník sa pritom objavili aj kategórie, ktoré reflektujú aktuálne trendy v spotrebiteľskom správaní, ako je napríklad dopyt po zdravšom životnom štýle alebo kozmetika pre špeciálne potreby pleti. Boli tak zaradené kategórie Špeciálnych potravín alebo Dermokozmetiky, ktoré sa v poslednej dobe tešia na trhu čoraz väčšej obľube.

Výrobky hodnotilo dvetisíc slovenských spotrebiteľov

Slávnostný galavečer 6. ročníka programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka sa uskutočnil poprvýkrát v krásnych priestoroch Moyzesovej sieni v Bratislave. Hostí počas neho sprevádzala moderátorka Hana Rapantová a hostia sa mohli tešiť aj z vystúpenia klavírneho virtuóza Jozefa Holleho.

Základom pre udelenie ocenenia sa stali výsledky exkluzívneho výskumu, ktorý uskutočnila agentúra Nielsen. Do výskumu sa zapojila reprezentatívna vzorka dvetisíc slovenských respondentov. Cieľom bolo zistiť, ktorý z výrobkov v každej kategórii by si spotrebitelia zakúpili, ak by medzi nimi vyberali v obchode a mohli si odniesť iba jeden z nich. Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že mladší respondenti viac inklinovali k výrobkom podporujúcim zdravý životný štýl, zatiaľ čo respondenti v strednom veku a staršej skupiny dávajú prednosť viac tradičným značkám, a to ako v jedle, tak aj medzi drogistickými kategóriami. Okrem ocenených v rámci jednotlivých produktových kategórií si cenu odniesol aj Absolútny víťaz, teda výrobok, ktorý získal v prieskume najvyšší počet bodov, a je najobľúbenejším výrobkom medzi obidvoma pohlaviami a všetkými vekovými kategóriami. Stala sa ním Milka peanut caramel od spoločnosti Mondelez Slovakia.

Spotrebitelia hodnotili nielen v prieskume

Spotrebitelia hodnotili výrobky aj prostredníctvom mediálnych partnerov programu a zároveň na facebooku Voľba spotrebiteľov (www.facebook.com/Volbaspotrebitelov). Tam skupina Atoz Marketing buduje komunitu spotrebiteľov, ktorí radi nakupujú nové výrobky, sledujú trendy a zdieľajú svoje skúsenosti.

Najlepšie novinky sú všade okolo nás

Slávnostný galavečer spustil podporu víťazných noviniek. Ocenené spoločnosti môžu počas jedného roka využívať logo Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2017 pri propagácii víťazných výrobkov, a to na obaloch i v marketingových kampaniach. Víťazi programu sa môžu tešiť na zviditeľnenie prostredníctvom marketingovej kampane, ktorá prebehne v tlačových médiách a na internete. Listing víťazných výrobkov u obchodníkov podporí polročná kampaň v časopise Tovar& Predaj. Spotrebitelia môžu zaznamenať víťazov v rámci pravidelných spotrebiteľských súťaží na sociálnych sieťach programu Voľba spotrebiteľov.

Partneri programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2017:

  • odborný partner výskumu – Nielsen
  • B2C mediálni partneri: KAMzaKRÁSOU.sk, Teraz.sk, Woman.sk
  • B2B mediálni partneri: Tovar&Predaj, Kongres Samoška
  • partneri ceremónie: PPM Factum, Brandbank (Slovakia), Wau Studio, Xtra Slovakia
  • partner e-mailovej komunikácie: Email kampaně
  • partner techniky: Parilla Sound