PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

O programe

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka
Čo je Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka?

Marketingový program, ktorý už deviatym rokom monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky alebo výrobkové rady uvedené na slovenský rýchloobrátkový trh.

Kto sa môže prihlásiť?

Výrobcovia a distribútori rýchloobrátkového tovaru (s výnimkou tabakových výrobkov), doplnkov stravy a OTC prípravkov, ktorí uviedli na slovenský trh nové alebo inovované výrobky či výrobkové rady od mája 2018. Inovácie môžu byť produktového alebo marketingového charakteru. Medzi firmy prihlasujúce svoje výrobky patria veľké medzinárodné, ale aj menšie domáce spoločnosti.

Ako sa vyberajú víťazné výrobky?

Ocenené produkty sú vyhlásené na základe prieskumu v SR uskutočneného na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov. Ocenenie výrobkov prebieha na slávnostnom galavečere konanom v júni v Bratislave.

Ako sa môže do programu zapojiť ktorýkoľvek spotrebiteľ?

Každý spotrebiteľ sa môže do programu zapojiť prostredníctvom spotrebiteľských súťaží, ktoré vypisuje organizátor v spolupráci s partnermi programu a v ktorých môže vyhrať balíčky s prihlásenými výrobkami. Víťazom každej súťaže je jeden produkt, ktorý je ocenení ako Najobľúbenejšia novinka užívateľov/čitateľov daného média.

Pozrite sa na videa z minulých ročníkov