PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

Marketingová podpora

Pomáhame novinkám uspieť!

Mediálne a retailové kampane 2023

Marketingová kampaň

Celonárodná B2B a B2C marketingová kampaň!

ONLINE KAMPAŇ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

PODPORA VÍŤAZOV A LOGA - spotrebiteľské súťaže a online kampane na podporu kúpy víťazných výrobkov.

B2C INZERCIE V ČASOPISOCH

Inzercia vo vybraných tituloch vydavateľstva Mafra Slovakia Print, ako napríklad Stratégie, Všetko pre ženu, Téma a iné.

REKLAMA V RÁDIU TESCO

Rádiová kampaň v rádiu obchodného reťazca Tesco po celom Slovensku!

OUDOOROVÁ KAMPAŇ

Outdoorová kampaň na podporu viditeľnosti vítazných produktov na billboardoch a MHD nosičoch v krajských mestách.

PREZENTÁCIA VÍŤAZNÝCH VÝROBKOV

Víťazné výrobky sú prezentované na kongrese Samoška Košice a galavečeri Dôveryhodné značky.

REFERENCIE

Víťazi využívajú logo na obaloch a v rámci vlastnej marketingovej komunikácie.

B2B INZERCIA V ČASOPISE TOVAR&PREDAJ

B2B marketingová podpora osloví okolo 10 000 profesionálov z retailu a FMCG v časopise Tovar&Predaj.

ČÍSLA AKO DÔKAZ:

  • Ocenenie v nezávislých testoch typu Voľba spotrebiteľov je druhou najsilnejšou motiváciou k nákupu hneď  za osobným odporúčaním priateľov či rodiny.*
  • 73 % spotrebiteľov priznáva, že radi skúšajú nové produkty.*
  • Ocenený produkt môže motivovať až 49 % spotrebiteľov k jeho nákupu.*
  • 62 % spotrebiteľov má väčšiu dôveru k produktom, ktoré sú ocenené v nezávislých testoch.*

Registrovať produkt TU

*Čísla vychádzajú z prieskumu realizovaného v roku 2021 spoločnosťou MNFORCE.
Kompletné dáta na vyžiadanie u organizátora.