PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

Marketingová podpora

Pomáhame novinkám uspieť!

Mediálne a retailové kampane 2024

Marketingová kampaň

Celonárodná B2B a B2C marketingová kampaň!

ONLINE KAMPAŇ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Spotrebiteľské súťaže a online kampane na podporu víťazných výrobkov.

B2B INZERCIA V ČASOPISE TOVAR&PREDAJ

B2B marketingová podpora osloví okolo 9500 profesionálov z retailu a FMCG v časopise Tovar&Predaj.

B2C INZERCIE V ČASOPISOCH

Inzercia vo vybraných tituloch vydavateľstva Mafra Slovakia Print, ako napríklad Stratégie, Všetko pre ženu, Téma a iné.

REFERENCIE

Víťazi využívajú logo na obaloch a v rámci vlastnej marketingovej komunikácie.

PREZENTÁCIA VÍŤAZNÝCH VÝROBKOV

Víťazné výrobky sú prezentované na Kongrese Samoška Košice.

OUTDOOROVÁ KAMPAŇ

Outdoorová kampaň na podporu viditeľnosti vítazných produktov na billboardoch, citylightoch a MHD nosičoch v krajských mestách.

REKLAMA V RÁDIU TESCO

Rádiová kampaň v rádiu obchodného reťazca Tesco po celom Slovensku, ktorá osloví cca 1 000 000 návštevníkov týždenne.

ČÍSLA AKO DÔKAZ:

  • Ocenenie v nezávislých testoch typu Voľba spotrebiteľov je druhou najsilnejšou motiváciou k nákupu hneď  za osobným odporúčaním priateľov či rodiny.*
  • 73 % spotrebiteľov priznáva, že radi skúšajú nové produkty.*
  • Ocenený produkt môže motivovať až 49 % spotrebiteľov k jeho nákupu.*
  • 62 % spotrebiteľov má väčšiu dôveru k produktom, ktoré sú ocenené v nezávislých testoch.*

Registrovať produkt TU

*Čísla vychádzajú z prieskumu realizovaného v roku 2021 spoločnosťou MNFORCE.
Kompletné dáta na vyžiadanie u organizátora.