PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

Ročník 2020

Pomáhame novinkám uspieť!

Mediálne kampane 2019 a 2020

Január 2020 – spotrebiteľská súťaz na facebooku Voľba spotrebiteľov

November 2019 – výstavka víťazných výrobkov na galavečeri Doveryhodné značky

Október 2019 – youtube kampaň zameraná na podporu víťazných výrobkov

Október 2019 – výstavka víťazných výrobkov na kongrese Samoška v Trnave

September 2019 – spoty na podporu víťazných výrobkov v In Store Rádiu obchodných reťazcov Makro a Metro

August 2019 – výstavka víťazných výrobkov na Nielsen Cup v Prahe

August až December 2019 – spotrebiteľské súťaže na facebooku Voľba spotrebiteľov

August 2019 – inzercia s vítaznými výrobkami v časopise Tovar & Predaj

August 2019 – inzercia B2C vo vybraných tituloch vydavateľstva Mafra Slovakia Print

August 2019 – sampling víťazných výrobkov na výstave Agrokomplex v Nitre

Jún 2019 – inzercia v časopise Tovar & Predaj s vítaznými výrobkami

Máj 2019 – spotrebiteľské súťaže nominovaných výrobkov s mediálnymi partnermi VSSK

Apríl 2019 – inzercia v časopise Tovar & Predaj s nominovanými výrobkami

Január 2019 – inzercia Tovar & Predaj s nominovanými výrobkami