PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka

 

Unikátny akcelerátor predaja je tu s vami už 12. rokov! 

81 %

maloobchodníkov si myslí, že logo umiestnené na obale produktu má pozitívny vplyv na predaj produktu.

91 %

obchodníkov zalistuje ocenené výrobky.

Harmonogram

Začiatok registrácie

Ukončenie registrácie

Výskum na paneli 2 000 spotrebiteľov

Slávnostné odovzdávanie cien

Marketingové kampane

OKTÓBER 2022
Slovenskí a medzinárodní výrobcovia a distribútori rýchloobrátkového tovaru a doplnkov stravy, okrem tabakových výrobkov, môžu až do konca marca 2023 registrovať do programu nové produkty/produktové rady, ktoré boli uvedené na trh od januára 2022 do marca 2023.

MAREC 2023
Podporte s nami predaje svojich noviniek aj v 12. ročníku a nezabudnite registrovať svoje nové alebo inovované produkty do konca marca 2023.

APRÍL 2023
Nominované novinky bude v rámci príslušných kategórií prostredníctvom výskumu agentúry NielsenIQ hodnotiť 2 000 respondentov. Výsledný index bude kalkulovaný na základe výberu najlepšieho výrobku v danej kategórii. Okrem nášho exkluzívneho prieskumu sa môžu aj ďalší spotrebitelia zapojiť do súťaže, ktorá sa uskutoční u mediálnych partnerov a zvoliť si tak svoju najobľúbenejšiu novinku.

MÁJ 2023
Najlepšie novinky 2023 budú vyhlásené 18. 5. 2023 v Bratislave.

MÁJ až NOVEMBER 2023
Marketingové kampane na podporu víťazných výrobkov.

Partneri programu