PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka

Spotrebitelia volia, predaje rastú… Unikátny akcelerátor je tu s vami už 9 rokov!

Spotrebitelia volia, predaje rastú!
Zapojte sa aj vydo 9. ročníka...
A zaregistrujte svoj produkt!

81%

maloobchodníkov si myslí, že logo umiestnené na obale produktu má pozitívny vplyv na predaj produktu

91%

obchodníkov zalistuje ocenené výrobky .

Harmonogram

Začiatok registrácie

Ukončenie registrácie

Výskum na paneli 2 000 spotrebiteľov

Slávnostné odovzdávanie cien

Marketingové kampane

1. NOVEMBER 2018
Slovenskí, ale aj medzinárodní výrobcovia a distribútori rýchloobrátkového tovaru a doplnkov stravy, okrem tabakových výrobkov, môžu až do konca marca 2019 registrovať do programu produkty / produktové rady, ktoré boli alebo ešte len budú uvedené na slovenský trh od januára 2018.

12. APRÍL 2019
Podporte s nami predaje svojich noviniek aj v ročníku 2019 a nezabudnite registrovat svoje nové alebo inovované produkty do konca 12. 4. 2019!

MÁJ 2019
Nominované novinky bude v rámci príslušných kategórií prostredníctvom výskumu agentúry Nielsen hodnotiť 2 000 respondentov. Výsledný index bude kalkulovaný na základe výberu najlepšieho výrobku v danej kategórii. Okrem nášho exkluzívneho prieskumu sa môžu aj ďalší spotrebitelia zapojiť do súťaží, ktoré prebehnú u mediálnych partnerov a zvoliť si tak svoju najobľúbenejšiu novinku.

JÚN 2019
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. júna 2019 v Design Factory v Bratislave.

JÚL – NOVEMBER 2019
Marketingové kampane na podporu víťazných výrobkov a loga.

Partneri programu Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka