PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

Ročník 2022

Mesiac Médium / retailový partner Aktivita
Apríl 2022 Mediální partneri
Spotrebiteľská súťaž o Najlepšiu novinku čitateľov mediálnych portálov
Máj 2022 Teraz.sk, Tasr.sk, Woman.sk, Tovar&Predaj a iné
PR podpora noviniek na internetových portáloch
Máj 2022 Kongres Samoška
Prezentácia noviniek na kongrese Samoška Západ
Máj 2022 Tovar&Predaj
Inzercia Najlepšich noviniek v prílohe Tovar&Predaj so zásahom vyše 10 000 maloobchodníkov
Júl, august 2022 Rádio Tesco
PR kampaň na podporu víťazov v rádiu obchodného reťazca Tesco Stores SR
August 2022 Versai Media
Inzercia Najlepšich noviniek v prílohe Letný relax časopisov Moja zdravie, Moja psychológia s nákladom 100 000 výtlačkov
August 2022 Tovar&Predaj Príloha venovaná vítazom a 11.ročníku marketingového programu
Október 2022 Kongres Samoška
Prezentácia noviniek na kongrese Samoška Východ
Október 2022 Tovar&Predaj Inzercia v časopise Tovar&Predaj s víťaznými výrobkami.
  *bude upresnené